Menu

Nyheder Værker til salg Udstillinger Nyhedsmail Links Bag facaden Forlag5000
Jørgen Geisted

Ole Lejbach

Birgitte Lykke Madsen:
Danske Billeder

John Olsen

Cafébiografens Kunstsalon


Afskrivning

Afskrivning på kunstkøb

Folketinget vedtog i 2002 en ændring af reglerne om afskrivningsadgang for kunstnerisk udsmykning, som udvidede anvendelsesområdet ganske betragteligt. Ændringen blev foretaget med det formål både at forbedre vilkårene for kunstnerne og gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i kunstnerisk udsmykning.

Virksomheder kan afskrive på kunstværker således, at køb under kr. 30.000 (2020) kan afskrives på én gang. Større indkøb afskrives som driftsmidler med 25% p.a.

Såfremt kunstværket er mur- og nagelfast gælder reglerne for bygningsafskrivning = 5%

Generelt

Der kan alene afskrives på original billedkunst. Begrebet omfatter malerier, fotografisk kunst, skulpturer m.v. Grafiske værker kan kun afskrives, hvis de er fremstillet i et begrænset oplag, nummereret og signeret af kunstneren. Reproduktioner er ikke afskrivningsberettigede.

Anskaffelsen af kunstværket skal være et førstegangskøb, dvs. at kunstværket skal erhverves direkte af kunstneren eller af et galleri, der sælger værket på vegne af kunstneren. Kunstneren kan være dansk eller udenlandsk.

Både fysiske personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed og selskaber kan afskrive på erhvervede kunstværker.

Begrænsninger

Der kan ikke afskrives på kunstnerisk udsmykning, der ophænges eller opstilles i bygninger, som anvendes til både erhverv og beboelse.

Er erhververen af kunstværket nærtstående til kunstneren vil der ikke være afskrivningsadgang.

Beskatning ved afståelse

Som en konsekvens af afskrivningsadgangen vil en erhvervsdrivende blive beskattet af gevinster på kunstværker, hvorpå der er foretaget afskrivninger, mens et tab giver fradrag.

Kontakt

Peter Thomsen
Galleri5000
Filosofgangen 3,1
5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Mail: info@galleri5000.dk

Åbent efter aftale.

Netop nu

Der er nu 2642 kunstværker til salg her på hjemmesiden:

Maleri mv. 695
Grafik, tegning mv. 1096
Fotografi mv. 396
Skulptur mv. 381
Bøger mv. 48
Andet 26

Seneste nyheder

Cirkusfamilie i bronze Jeg er en glad mand!

Nye værker til salg

Nyeste kunstværker her på hjemmesiden - klik på billederne for yderligere information.

Anne Tholstrup
-

Steffan Herrik
-

Jes Fomsgaard
-

Anne Tholstrup
-


Jes Fomsgaard
The Dock of the Bay

Peter Thomsen
Galleri5000 | Filosofgangen 3,1 | 5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Galleri5000
Filosofgangen 3,1 | 5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Mail: info@galleri5000.dk