Afskrivning
Udskriv denne side
Afskrivning på kunstkøb

Folketinget vedtog i 2002 en ændring af reglerne om afskrivningsadgang for kunstnerisk udsmykning, som udvidede anvendelsesområdet ganske betragteligt. Ændringen blev foretaget med det formål både at forbedre vilkårene for kunstnerne og gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i kunstnerisk udsmykning.

Virksomheder kan afskrive på kunstværker således, at køb under kr. 12.300 (2009) kan afskrives på én gang. Større indkøb afskrives som driftsmidler med 25% p.a.

Såfremt kunstværket er mur- og nagelfast gælder reglerne for bygningsafskrivning = 5%

Generelt

Der kan alene afskrives på original billedkunst. Begrebet omfatter malerier, fotografisk kunst, skulpturer m.v. Grafiske værker kan kun afskrives, hvis de er fremstillet i et begrænset oplag, nummereret og signeret af kunstneren. Reproduktioner er ikke afskrivningsberettigede.

Anskaffelsen af kunstværket skal være et førstegangskøb, dvs. at kunstværket skal erhverves direkte af kunstneren eller af et galleri, der sælger værket på vegne af kunstneren. Kunstneren kan være dansk eller udenlandsk.

Både fysiske personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed og selskaber kan afskrive på erhvervede kunstværker.

Begrænsninger

Der kan ikke afskrives på kunstnerisk udsmykning, der ophænges eller opstilles i bygninger, som anvendes til både erhverv og beboelse.

Er erhververen af kunstværket nærtstående til kunstneren vil der ikke være afskrivningsadgang.

Beskatning ved afståelse

Som en konsekvens af afskrivningsadgangen vil en erhvervsdrivende blive beskattet af gevinster på kunstværker, hvorpå der er foretaget afskrivninger, mens et tab giver fradrag.Kontakt
Peter Thomsen
Galleri5000
Filosofgangen 3,1
5000 Odense C
Tlf.: 6612 7172
Mobil: 2423 7357
Mail: info@galleri5000.dk

Åbent efter aftale.

Netop nu
Der er nu 2472 kunstværker til salg her på hjemmesiden:

Maleri mv. 651
Grafik, tegning mv. 1023
Fotografi mv. 376
Skulptur mv. 344
Bøger mv. 44
Andet 34

Seneste nyheder
+Godt Nytår
+Jan Caroc
+Åse Nordanger
Om salgslisten
Du kan reservere et eller flere værker ved først at klikke på: "Stort billede, info og pris" - og derefter på: "Klik her.." På den måde kan du reservere kunstværkerne i max. 14 dage.

I denne periode vil der være mulighed for - efter aftale - enten at se et eller flere værker her i galleriet eller hjemme i egen stue.

Først efter godkendelse af udvalgte værker vil disse blive afregnet.

Du er også velkommen til at ringe for nærmere aftale.

Kunstnerne nedenfor står i alfabetisk rækkefølge. Klik på navnet og se de værker, vi har af den pågældende kunstner. Klik derefter på det enkelte billede og få yderligere oplysninger om teknik/materiale, pris osv.

Se til venstre

Under 'Maleri' finder du malerier i forskellige tekniske varianter.

Under 'Grafik' har vi samlet alt under glas dvs. originale grafiske tryk i forskellige tekniske varianter, samt tegninger, akvareller, pasteller, gouacher mm. Alle tryk er nummererede og signerede af kunstneren.

Under 'Foto' forskellige fotografiske værker med angivelse af kopieringsmetode, nummerering og signatur.

Under 'Skulptur' udgør en gruppebetegnelse for forskellige store/små skulpturer, herunder diverse objekter med angivelse af materialevalg f.eks. bronze, keramik, træ mm.

Under 'Bøger' finder litteratur omhandlende den enkelte kunstner.

Under 'Andet' finder du f.eks. plakater, ure.

Under 'CV' finder du tilgængelige data vedr. galleriets faste kunstnere.

I alle lister står de senest tilkommende værker øverst.

Alle priser er incl. moms og evt. CD-afgift.