Menu

Nyheder Værker til salg Udstillinger Nyhedsmail Links Bag facaden Forlag5000


Jørgen Geisted

Kjeld Ulrich

Café Biografens Kunstsalon


Vejledning vedr. grafik

Ved køb af grafik skelnes der mellem original grafik og reproduktioner, der ofte fremstilles i form af plakater, postkort mm.

Original grafik er ikke en kopi af noget, men et selvstændigt værk i form af et aftryk fra en plade, en sten eller billedfil udført af kunstneren selv. Grafikken trykkes for det meste i mindre oplag op til 100 stk. og hvert eksemplar regnes for en original. Forskellen på originalgrafik og reproduktioner (offsettryk) er henholdsvis fremstillingsmetode og pris.

For at kunne betegnes som originalgrafik skal følgende mærkning være opfyldt:

  1. Påført kunstnerens signatur – oftest placeret i nederste højre hjørne.

  2. Påført nummeret på det pågældende værk kombineret med angivelse af det det totale oplag (f.eks. 27/100) – oftest placeret i nederste venstre hjørne.

  3. Påført årstal – oftest sammen med signaturen.

  4. Evt. påført titel – oftest angivet i midten af skrivefeltet.

Oplagsbetegnelser

Udover hovedoplaget findes flere betegnelser for minioplag som tilgår henholdsvis kunstner og trykker. De er hver især forsynet med nummerering og har følgende betegnelser:

A.P.: Artist proof, prøvetryk

E.A.: Epreuve d’artiste, kunstneren egne tryk nummereres med romertal – f.eks. VIII/X.

H.C.: Hors de Commerce, tilhører trykkeren - f.eks. til opbevaring i trykkeriets arkiv.

P.P.: Printers proof, trykkerens prøvetryk, som skal godkendes af kunstner inden hovedoplag trykkes.

P.T.: Prøvetryk.

E.T.: Eget tryk, trykkes af kunstneren selv.

Grafiske teknikker – overordnede betegnelser

Dybtryk: En trykteknik, hvor trykket afgives fra fordybninger i trykpladen. Motivet indgraveres i en plade af metal eller der ridses i et lag af voks på pladen, som derefter ætses i syrebad. Motivet kan også overføres ad fotografisk vej til pladen. Den færdige plade farves ind og aftørres igen, således at farven kun ligger i fordybningerne. I en presse trykkes motivet over på papir. Det kommer ud af trykmaskinen spejlvendt og farvegraden bestemmes af fordybningerne i pladen. De enkelte tryk i oplaget vil sjældent fremstå helt ens.

Højtryk: Trykteknik, hvor trykket afgives fra ophøjede partier i trykformen. I en plade af f.eks. træ eller linoleum skæres de partier bort, som i det færdige tryk skal fremstå som ufarvede flader eller linjer. Trykformen - hvor motivet står spejlvendt – indfarves og ved trykningen tager papiret kun imod farven fra de ophøjede partier på trykformen. Motivet fremstår spejlvendt.

Plantryk/Litografi: Trykformens trykgivende og ikke trykgivende steder er i næsten samme niveau. Motivet tegnes med en fed farve på en plansleben, speciel kalksten (litografisk sten). Under trykningen holdes stenen fugtig, hvorved trykfarven kun hæfter på de partier, der er tegnet med den fede farve, idet fedt skyr vand. Motivet fremstår spejlvendt.

Silketryk: Kaldes også serigrafi eller rammetryk. En serigrafiramme består af en træ-, aluminiums- eller stålramme, hvorover der er udspændt en fintvævet dug – næsten ligesom et malerlærred. Dugen er dækket af en tæt belægning undtagen der, hvor farven skal trække igennem. Motivet overføres som regel fotografisk til trykrammen. Herved opnås at farven kan trænge gennem de områder der er ubelyst. Ved en anden teknik anvendes en særlig to-lags skærefilm, hvor motivet skæres ud i hånden. Selve trykningen foregår ved at trykfarven lægges i rammen og trykkes gennem motivet i silken med en rakel = en træliste med gummikant.

Glichéeprint: Er et print af høj fotokopikvalitet. Ved hjælp af en high-end inkjet printer med min. 9 farver og en opløsning 1440 dpi. Teknikken anvender pigmentbaseret blæk. Af flere årsager er det ikke nogen billig printteknik, dels er både farverne og papiret meget dyrt, selve udprintningen er en langsom proces og skæring af formaterne er håndarbejde. Glichée print produceres fra en digital fil, som enten kommer fra en affotografering af originalværket i høj oplæsning, en scanning eller værket er produceret direkte på computer. Metoden er nyeste anerkendte trykmetode.

Definitioner på de forskellige arbejdsprocesser

Aquatinte: Harpiks-/asfaltpulver eller sukkerlage, som påføres trykpladen. Bruges til afdækning inden pladen efter behandling ætses i syrebad. Processen kan gentages flere gange.

Blandteknik: Betegnelse for brug af flere teknikker på samme trykplade.

Blindtryk: Aftryk af matrice uden farve = relieftryk.

Collografi: Dybtryksteknik hvor der anvendes pap som matrice i stedet for metalplade.

Farvelitografi: Tryk i flere farver udført fra en eller flere sten.

Farvetræsnit: Tryk i farver fra en eller flere træstokke/-plader.

Fotogravure: En løsfølsom trykplade belyses med negativfoto og ætses i syrebad til endelig udførelse som dybtryk.

Håndkoloreret tryk: Efter tryk påføres motivet partielt flere farver f.eks. med blyant, pastel, trykfarve, akrylfarve m.fl.

Koldnålsradering: Dybtryk hvor motivet indridses direkte i trykpladen.

Linoleumssnit: Højtryk fra linoleumsplade, hvor de partier der ikke skal farvelægges skæres væk.

Stregætsning: Ætsning i trykpladen, der har været voksbehandlet, så kun streger ætses væk.

Træsnit: Højtryk hvor motivet er udskåret i træstokke/-plader.

Offsettryk: Industriel trykmetode ved anvendelse af 4 farver og raster i endeligt tryk. Anvendes til tryk af f.eks. plakater, postkort mv. i større oplag.

Papir

Originalgrafik er for det meste trykt på specialfremstillet papir af højkvalitet med angivelse af gramvægt pr. kvadratmeter ikke under 300 gr. Papiret kan være forsynet med enten producentens vandmærke eller logopræg.

Indramning

Af hensyn til opbevaring af originalgrafikken er det formålstjenligt at lade det indramme professionelt – dvs. at der anvendes de rigtige materialer f.eks. syrefrit pap til både passepartout og bagklædning. Det bør desuden overvejes om der med en merudgift skal anvendes museumsglas til dæmpning af lysreflekser.

Priser

Priser på originalgrafik er fastlagt af kunstnerne og fås i mange forskellige prisniveauer – primært reguleret efter ”berømthed” og oplagsstørrelse. I prisen er inkorporeret 5% kunstnermoms.

Se beholdningen af grafik i Galleri5000 her:

Grafik, tegning mv.

Kontakt

Peter Thomsen
Galleri5000
Filosofgangen 3,1
5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Mail: info@galleri5000.dk

Åbent efter aftale.

Netop nu

Der er nu 2802 kunstværker til salg her på hjemmesiden:

Maleri mv. 805
Grafik, tegning mv. 1100
Fotografi mv. 401
Skulptur mv. 419
Bøger mv. 51
Andet 26

Seneste nyheder

Invitation til en kunstpause Annas valg IV Turen går til Kerteminde

Nye værker til salg

Nyeste kunstværker her på hjemmesiden - klik på billederne for yderligere information.

Frodo Mikkelsen
-

Gitte Jungersen
A Vulnerable Situation # 4

Søren West
Fingerfryd

Søren West
Helhed

Søren West
Formørkelse

Peter Thomsen
Galleri5000 | Filosofgangen 3,1 | 5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Galleri5000
Filosofgangen 3,1 | 5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Mail: info@galleri5000.dk